REFERENTIES

Participant of Dance Therapy Group in Lanzhou, China
亲爱的Simone, 飞机滑行在兰州机场的跑道上,忽然感受到与你的强烈连结,有种要立刻与你紧紧拥抱并告诉你忆僮非常非常爱你的冲动,这在我48年的人生中鲜有发生。4天来,你对每个人的深切关怀历历在目,你不是在用头脑教学,你是投入了你全部的身心和生命去感受去帮助去爱每一个人。感恩上苍将这样一位天使送给中国送给我,让我不仅懂得并得到了舞动治疗,而且亲眼见证了一个真正将所教同时活出来的活生生的样板。这个见证清晰地向我传递出这样的信息:舞动治疗不仅是学习和治疗,更是生活!舞动即是生活!当我了悟到这些,豁然感受到生活的自在和美好。忆僮决定,坚定践行“自在舞动真实生命”之路! Simone,你真的好棒,请接受忆僮——你的第一批中国学员崇高的敬意和诚挚的感激!忆僮还想告诉你,像我这样被痛苦紧锁着的中国心灵需要你,愿你享受此行,更期待你能常常回来! 此刻,很多的爱拥抱着我并流向你......


Dear Simone,
The airplane glides on the runway of Lanzhou Airport. I suddenly feel a strong connection with you, and have the impulse to hug you tightly right now and tell you that Yitong loves you very very much. This happens rarely in the past 48 years of my life. In the past 4 days, your deep care to everyone is still fresh in my mind. You were not teaching by brain; rather, you devoted your entire body, heart and life to feel everyone, to help everyone and to love everyone. Thanks to the Divine to send such an angel to China, to me. Not only did I understand and receive dance therapy, but also witnessed a live model who truly lives simultaneously what she teaches. Such witness clearly delivered this message to me: dance therapy is not only study and healing, but is more life! Dance is life! When I figured this out, all of the sudden I felt the freedom and the beauty of life. Yitong decides to firmly follow the practice of "dance freely, live authentically". Simone, you are really great. Please accept the deep respect and sincere appreciation from Yitong - your first group of Chinese students! Yitong also wants to tell you, a Chinese soul like me, that is closely locked by pain, needs you. I hope you enjoyed this trip, and more strongly, I hope you can come back more often. At this moment, lots of love is embracing me and is flowing to you......


Rosy Ghijsens
Psychiater van De Wende - GGzE
Simone Kleinlooh heb ik ervaren als een gedreven danstherapeute. Door haar beweging/lichaam observaties, komt ze samen met de cliënten uit bij hun aller diepste interpersoonlijke en intrapsychische conflicten. Van hieruit komt er een veranderingsproces op gang die mede bijdraagt tot structurele veranderingen in de manier van hoe iemand in het leven staat.


WORKSHOP
Man
De Introductieworkshop: dansen, hoe? wat? waarom? bracht me in contact met Simone Kleinlooh. Ik vond het best spannend om eraan deel te nemen, maar vond het evenzeer uitdagend. Simone slaagde er al snel in de spanning weg te nemen én de workshop uitdagend te houden. Ze kwam bij me over als serieus én speels, iemand die gestructureerd les geeft en tussendoor snel kan improviseren, iemand die mooi en creatief danst en tegelijkertijd het belang van dansen goed onder woorden kan brengen. Wat me vooral bijstaat is haar passie voor dansen en haar wil en kunde om dat genoegen met iedereen te delen.

 

DANSTHERAPIE
Danseres
Ik ben al jaren intensief bezig met verschillende danssoorten waarbij het belangrijk is choreografieën uit je hoofd te leren en technieken te beheersen. Als danseres bleef ik steeds maar tegen persoonlijke blokkades oplopen en kon ik weinig expressie en gevoel in mijn dansen brengen. Daarnaast had ik ook last van faalangst en podiumangst maar wèl de wens om mezelf in dansen verder te ontwikkelen en er juist meer mee naar buiten te gaan treden. Op een gegeven moment knapte er iets in mij en kon ik niet anders dan dat ik het wilde oplossen in plaats van uitstellen en "denken dat het ooit vanzelf wel over zou gaan". De eerste sessie bij Simone volgde. De sessies confronteerden mij met mijn blokkades en waar ze mee te maken hadden, ook al kon ik ze niet altijd benoemen. Bij Simone mag je praten, maar het hoeft niet. Dit was juist zo fijn èn veilig voor mij, ik hoefde er niet over te praten want mijn lichaam vertelde zelf "het verhaal" en ik kon het gaan oplossen middels dans, mijn grootste passie. Simone geeft veiligheid, kan snel schakelen in haar manier van werken, ze is confronterend op een zachtaardige manier die bij mij juist daardoor wèl binnenkwam. Omdat ik nieuwe mogelijkheden tijdens de sessies ontdekte, was het ook nog eens een plezierige therapievorm. Simone kijkt goed naar je lichaamshouding en en geeft ook andere mogelijkheden aan. Door deze verschillende facettes was het voor mij mogelijk om binnen een redelijk korte tijd veel op te lossen. Er zijn van die dingen in je leven waarbij je denkt "heb ik hier zo over lopen tobben, had ik het maar 5 jaar eerder gedaan". Dat is het gevoel wat er bij me opkomt als ik denk aan de danstherapie/coaching van Simone.

 

SUPERVISIE
Carolina 49 jaar, lichaamsgericht coach en dansimprovisatie.
“Simone begeleidt vanuit gelijkheid, respect en professionaliteit. De supervisie bij haar was een prima combinatie van verdieping van het vak en van mijn eigen persoonlijke thema's".

 

DANSTHERAPIE
Vrouw, 28 jaar:
Toen ik bij Simone in danstherapie ging wist ik niet precies wat ik moest verwachten…had al wat therapieën achter de rug maar was nooit echt tevreden, er kwam niet uit wat ik nodig had en kon ze eigenlijk allemaal goed voor de gek houden met mijn praatjes.

Totdat ik bij Simone kwam. Simone kijkt echt naar je,ze prikt dwars door je heen, ze luistert goed naar je en kijkt dan welke oefeningen het beste bij jou passen om dingen los te maken of te verwerken enz. Ik vond de oefeningen erg confronterend en kon er zelf niet meer omheen en moest dealen met de dingen waar ik mee zat. Dat kwam echt door de oefeningen die ik met haar één op één deed.

Het was niet zitten in een stoel en maar praten..nee..het was doen! Ervaren en zo ver gaan dat je er niet meer voor kon verschuilen…dat maakt danstherapie zo goed,de combinatie van gesprek en oefeningen..kijken naar je lichaam en hoe je lichaam ergens op reageert.

Tot de dag van vandaag denk ik nog vaak terug aan de therapie die toch zeker alweer een paar jaar geleden is gestopt. Ben er sterker uit gekomen en heb er tot heden toe veel aan!

 

DANSTHERAPIE
Man, 46 jaar:
De danstherapie die ik heb gevolgd heeft mij letterlijk en figuurlijk in beweging gebracht. Ik had behoefte om te leren met meer zelfvertrouwen er te mogen zijn. Tevens wilde ik werken aan de verbinding tussen hoofd en hart, in contact staan met mijn gevoel. De uitdaging was om de veiligheid van het hoofd te verlaten.

Simone heeft door haar oordeelloze houding mij een enorme duw in de rug gegeven. De gerichte oefeningen, het aansluiten op wat ik nodig had, de confrontatie, het coachen en de oprechte belangstelling voor mijn ontwikkelingsweg heb ik als zeer prettig ervaren. Natuurlijk was het ook moeilijk, maar door de veilige en vertrouwde omgeving durfde ik dit proces aan te gaan. In mijn drukke baan in het bedrijfsleven dienen de ervaringen van de oefeningen nu als referentiekader waarop ik kan terugvallen.

Door de danstherapie ben ik innerlijk in beweging gekomen en Simone heeft mij gestimuleerd om hier in de praktijk verder vorm aan te geven.

DANSTHERAPIE
Man,:
Inmiddels heb ik voor mezelf een aantal stappen gevonden, die horen bij thuiskomen in mijzelf: ruimte maken & innemen, bemerken & luisteren, gevoel haar weg laten vinden. Een geslaagde thuiskomst heeft bij mij dan meestal als resultaat aan de ene kant iets ongemakkelijks kwijt te raken en daarnaast opnieuw een bedoeling te beseffen.

 

Bij Simone heb ik de ruimte gevonden om het lijfelijke begin van dit thuiskomen in mijzelf uit te lichten, te (be)proeven, een basis te geven. In een proces "Zoals" van Judith Herzberg met "niet op alert zijn" en "teruggaan naar het spoor van de bedoeling". En als u nauwkeurig heeft gelezen in deze recensie, dan heeft u bemerkt dat veel van mijn huidige stappen voorkomen in het werk van Simone. Waarvan akte.

WORKSHOPS METHODIEK DANSTHERAPIE
Deze les afgelopen maandag vond ik super! Waarom? Ik vind Simone inhoudelijk sterk en ze maakt de vertaalslag naar de praktijk door ons de oefeningen te laten ervaren. Ze stelt vragen zodat we zelf nadenken en bij mij blijft de inhoud daardoor beter hangen.

Ze geeft pittig les en weet aanwezig te zijn en geeft ons ook de ruimte om te ervaren en te benoemen en erop te reflecteren. De praktijk van danstherapie wordt voor mij concreet.

WORKSHOPS METHODIEK DANSTHERAPIE
Heel goed en inspirerend; Directe herkenning naar de stage en de praktijk. Veel efficiënte info op één middag; Goede mix van theorie en praktijk. Ook veel aandacht voor therapeutische houding.
Heel inspirerende toepasbaarheid.

BEWEGING IN BEDRIJF
Ik organiseer teambuilding en promotie evenementen voor bedrijven, waarin gewerkt wordt met een aantal disciplines naar een eindpresentatie toe. Simone is dan ook de eerste die ik vraag voor dans /beweging. Ze denkt vanaf het begin met je mee, en slaagt er elke keer in de meest uiteenlopende deelnemers aan het bewegen te krijgen, met plezier en overtuiging. Als docente is ze doeltreffend, en als collega zeer gewild.

SUPERVISIE
Tijdens mijn stagejaar als dans-bewegingstherapeut kreeg ik 2 maal in de maand supervisie van jou. Bij onze eerste ontmoeting wist je me te raken op plekken die voor mij zo gevoelig lagen, zo kernachtig voor me waren om deze helder, en inzicht op te krijgen. Noodzakelijk om überhaupt te kunnen werken als therapeut.

Je zag het en wist dat ik het kon dragen om deze facetten van mij aan te raken. Een aanpak van ‘recht door zee’... hebben we allemaal eens nodig, maar je wist het naar mijn gevoel zo goed aan te voelen wanneer iemand net die steunende schouder nodig had of net die woorden die mij althans een stapje vooruit lieten zetten. Als supervisor combineerde je het verbaal adviseren met het theoretisch in kaart brengen en met de non-verbale interventie wanneer nodig.

 

Jouw begeleiding gaf mij de steunende ondertoon, de helpende hand naar mijn blinde vlekken, de bevestigende blikken om als dans-bewegingstherapeut volwaardig te kunnen werken en vervolgens af te studeren. Hartelijk dank Simone en heel veel succes met dit mooie aanbod en project. Rosalie Verté