INFORMATIE

Kennismakingsgesprek

Bij een kennismakingsgesprek leg ik uit wat danstherapie of coaching is, informeer ik je over mijn werkwijze en kijken we wat danstherapie of coaching voor je zou kunnen betekenen. Kennismaken met als doel te bepalen wat er mogelijk is.
Belangrijk is dat het klikt en dat jij je op je gemak voelt om met mij aan de slag te gaan.
De verkenning is wederzijds. Het kan zijn dat een probleem buiten mijn competentie valt, of dat een andere specialist beter op zijn plaats is


Wil je graag kennismaken? Neem dan contact op.
Of bel naar: 06-51 51 17 46


De sessies

In overleg wordt de hoeveelheid en de frequentie van de sessies bepaald, afhankelijk van de aard van je hulpvraag, wensen en je behoefte. Vooraf worden de doelen bepaald n.a.v. je hulpvraag en het traject dat erbij past. De frequentie kan in de loop van het traject veranderen. De sessies duren in principe een uur. Sessies van anderhalf uur zijn ook mogelijk. Tussentijds kun je altijd stoppen met de behandeling of het coachingstraject. Facturen worden maandelijks verstuurd en deze kun je zelf indienen bij de zorgverzekeraar. De betalingstermijn is 2 weken. Indien er bijkomende kosten zijn bij het innen van de factuur (administratiekosten bij herinneringsfactuur of evt. een incassobureau), zijn deze voor eigen rekening.
Het afzeggen van een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip via telefoonnummer 06-51 51 17 46 en slechts tijdens kantooruren (van 09.00 uur tot 17.30 uur). Indien de voicemail is ingesproken, dien je zelf terug te bellen voor het maken van een nieuwe afspraak. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van een afspraak wordt € 40 in rekening gebracht.


Gedragscode

Simone Kleinlooh is als senior geregistreerd dans(vak)therapeut (1010002763) en geregistreerd supervisor opgenomen (nr: S 12776) in het register voor vaktherapeutische beroepen. Dit houdt in dat de geboden kwaliteit is getoetst aan de door de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen gestelde eisen.


Bij de American Dance Therapy Association is Simone Kleinlooh geregistreerd Board Certified Dance Movement Therapist (BC-DMT - 1170) waarbij zij tevens de ethische code van de ADTA heeft ondertekend.

Simone Kleinlooh is lid van de LVSC (Landelijk Vereniging voor Supervisie en Coaching). Zij onderschrijft daarmee de gedragscode van de LVSC en hanteert de kwaliteitscriteria van de LVSC.


Vergoedingen
Tarieven
Klachtenregeling